torek, 08. september 2009

Pocket Geology

"Geolog ni nikoli sam." je rekel prof. geolog "Stanko Buser". Kako pa bi mu nasprotoval, saj je cela Zemlja en velik kamen, družba je zagotovljena.
Ta post pišem, ker študij moje drage ima vpliv tudi name. Če odkrito povem, dokler je nisem spoznal, sploh vedel nisem za geologijo.
"Kaj pa študiraš geodezijo, geografijo, geo...? "
Pač priznam "Foh Idijot" na srečo simptome zdravim z Wikipedio in z dolgoletnim bivanjem v študentu, kjer ko si misliš, da si že vse videl, te še vedno nekaj preseneti ali pa te kar odnese s tira :P

In tukaj je nekaj zanimivih kamnov, ki so naravni a na videz umetno obdelani ali pa so preprosto kull:


1. 2.3.
4.5.6.
7.8.9.


1. Školjka, ki je postala kamen: Sredica Megalodontidne školjke iz Triasa (fosil).
2. Kockast kamen: Pirit(FeS2) Kristali v kubičnem kristalografskem sistemu, od tod oblika kocke.
3. Kamen, ki izgleda kot steklo: Vulkansko steklo-Obsidian iz otoka Lipari.
4. Kamen iz vulkana: Strjena ohlajena in kristalizirana Lava.
5. Kamen ki izgleda, da je počil: Apatit(Ca5(PO4)3) je glavni mineral, ki gradi naše zobe.
6. Živali, ki izgledajo kot kamen: Korale glaven mineral njihovega skeleta je kalcit.
7. Kamen, ki živi v jamah: Kalcit (CaCO3).
8. Kamen, ki ima v sebi korale: Fosilne korale.
9. Kamen, ki plava: Plovec ( nima formule) nastaja pri eksplozijskem vulkanizmu iz kislih lav.

Svašta :P

Revidirala moja geologinja."A Geologyst is never alone" said prof. "Stanko Buser". We couldn't oppose him, the whole Earth is a big stone. Company is alwasy guaranteed.
I'm writing this post because studies of my darling have also some influence on me. If I'm honest I have never heard of geology before I met my girlfriend. "What are you studying? Geodesy, geography, geo... "

Yes yes I admit I can't see beyond my scope? I'm threathing this symptoms with Wikipedia and with a long living in students home, where you are always surprised with something new.
You can't be bored even if you try.

Here are some stones, which I find interesting:
1. Shell which became a part of a stone. Is the core of Megalodontidous shell from Trias (fossil)
2. Cubic stone. Pyrit (FeS2) It's a crystal in a cubic crystalografic system.
3. Stone which looks like glass. It is volcanos glass Obsidian.
4. Stone from volcanoe. Solified cooled and crystalised lava.
5. Stone which looks like it has exploded. Apatit (Ca5(PO4)3) it is an essence of our teeth.
6. Animals, which made a stone. Corales, the main mineral is calcium.
7. A stone living in caves, Calcium (CaCO3)
8. Stone containing corals fossils.
9. Floating stone, pumice.

Amazeing :P

Revided by my geologyst.

Ni komentarjev: